Ahoj :)Volám sa Filip Žitňanský. Som začinajúci akvarista a na tejto stránke chcem zverejniť užutočné informácie pre tých ktorý s akvaristikou tiež začínajú :)
 
 

Cichlasoma

Rod Cichlasoma z vedeckého hľadiska patrí medzi tzv. „zberné“ rody. Veľmi veľa druhov, ktoré boli systematicky v minulosti alebo sú v súčasnosti zaradené do tohto rodu sú veľmi obľúbené a žiadané medzi akvaristami. Vyskytujú sa v Strednej a Južnej Amerike. Cichlazomy sa pokladajú za potenciálne agresívne, najmä v čase rozmnožovania, avšak niektoré druhy bývajú pokojné. Z tohto dôvodu a s ohľadom na ich veľkosť tela a potrebu veľkosti a členitosti teritória je nutný chov týchto nádherných cichlíd vo veľkých až veľmi veľkých – minimálne 200-litrových pre menšie druhy.

Cichlazomy sú všežravé. Samička je menšia ako samec. Sú to litofilné druhy a ikry kladú na pevný podklad, ktorý je tvorený plochým kameňom. Počas nahovárania a prípravy na reprodukčný proces samček najskôr očistí substrát, ku ktorému vábi samičku. V niektorých prípadoch čistí aj viacero substrátov, než sa rozhodne na ktorý samička nakladie vajíčka, ktoré potom oplodní. Kladenie vajíčok v prvej fáze reprodukcie prebieha s pomerne dlhými prestávkami, ktoré sa skracujú a k ukončeniu trenia sa zasa predĺžujú. V prípade, ak samička kladie vajíčka, samček je v tesnej blízkosti treniska a toto stráži. Potom samička preberá stráženie a samček oplodňuje vajíčka. V niektorých prípadoch kladenie vajíčok prebieha dokonca tak, že samička kladie vajíčka a samček ich okamžite oplodňuje.

Počet vajíčok v prvej a poslednej fáze kladenia je 2 až 3, zriedkavo viac v druhej fáze je to 5 a viac, čo je druhovo charakteristické. Asi po dvoch dňoch až štyroch dňoch inkubácie (v priamej závislosti od druhu a teploty vodného prostredia) sú vyliahnuté pterigiolarvy prenesené do prirodzených priehlbín v piesku, alebo tieto jamky vyhĺbia rodičia, kde ich ukrývajú. Pterigiolarvy a neskôr aj larvy tam ostanú niekoľko dní. Larvy sú často prenášané do nových jamiek, čo však nie je pravidlom.

Napriek tomu, že starostlivosť o potomstvo preberá hlavne samička a samček stráži okolie teritória, pri tejto činnosti sa striedajú obaja rodičia. Larvy často berú do ústnej dutiny vykonajú „žuvacie“ pohyby ústami a opäť ich vypľujú do hniezda. Tento jav je často vidieť aj pri rozplávaných mláďatách, kedy ich bez zjavnej príčiny zoberú do úst, vykonajú uvedené pohyby úst a vypľujú ich späť do stáda mláďat. Týmto spôsobom ich zbavujú ektoparazitov.