Ahoj :)Volám sa Filip Žitňanský. Som začinajúci akvarista a na tejto stránke chcem zverejniť užutočné informácie pre tých ktorý s akvaristikou tiež začínajú :)
 
 

Tvrdosť vody v akváriu

Tvrdosť vody v akváriu

Jedna z najťažších vecí pre väčšinu akvaristov je pochopenie chemizmu vody a čo za parametre vlastne testujeme. Všetci vieme, prečo je potrebné testovať amoniak, dusičnany a dusitany v našom akváriu, ale čo je pH, KH a GH. Našťastie z tohto článku vám budú veci jasnejšie.


Tak začnime s hlavnou tvrdosťou (GH), niekedy sa to nazýva aj úplná tvrdosť. Tvrdosť je vlastne množstvo rozpustených minerálov v hornine.
V závislosti na type horniny, ktorou voda prechádzala počas času strávenom v litosfére, môže mať rôzne hodnoty tvrdosti. Ak sa voda pohybovala v kamenitej zóne, bude mať vysoký obsah minerálov. Ak sa ale pohybovala v pôde zarastenej lesmi, či s močiarmi, voda bude mäkká.

Ryby ako tetra neónová a celkovo neónky sú dobré príklady pre ryby, ktoré majú rady mäkkú, kyslú vodu.

Ak sa sústredíme na našu vodovodnú vodu, bude obsahovať veľa minerálov, ktoré absorbovala nielen počas jej geologického vývoja, ale hlavne počas jej prechodu kanalizačným systémom. Sú to minerály ako magnézium, kalcium a aj malé množstvá kovov ako železo a zinok. Koncentrácia týchto minerálov tvorí hlavnú zložku tvrdosti vody.

Ak budeme hľadať ryby, ktoré chceme mať v akváriu, riadime sa podľa základných údajov o prostredí, ktoré vyžadujú, ako je tvrdosť, pH, teplota. Niektoré ryby majú rady mäkkú vodu, ako americké cichlidy, ale zase ryby v Malawi preferujú tvrdú vodu, dokonca niekedy až na vrchole stupnice. Na zmätenie nepriateľa niektoré GH testy ukazujú výsledok aj v DH – stupne tvrdosti alebo PPM parts per milion – časti na milión, ale nebojte sa, je tu jednoduchý prepočet medzi tvrdosťou, stupňom tvrdosti aj PPM.

Tu je hrubý prepočet rôznych úrovní tvrdosti:

DH PPM Tvrdosť vody
0-3 0-54 mäkká
3-6 54-108 trocha mäkká
6-12 108-216 trocha tvrdá
12-18 216-324 mierne tvrdá
18-30 324-540 tvrdá


Ale hodnoty sa môžu trocha líšiť na zdroji, ktorý si prečítate. Premena DH na PPM je jednoducho záležitosťou násobenia DH 17,9-timi a výsledok bude v PPM. A vynásobením PPM 0,056-timi, dostaneme DH.

Ak chceme zvýšiť celkovú tvrdosť vody, jednoducho musíme dosať vápnik do vody. Ten môžeme získať z vápnitých kameňov, alebo z mušlí. Tie jednoducho vložíme do vody a vápnik sa bude pomaly uvoľňovať do vody. Pozvoľné uvoľnovanie vápnika je zreteľné hlavne na mušliach, ktoré sa časom rozpadnú. Niektorí akvaristi používajú aj prášky založené na kalciu, aby bo výsledok rýchlejší, ale ja preferujem pomalší proces.

Pokiaľ väčšina rýb znáša aj iné hodnoty tvrdosti, aké vyžaduje, na množenie rýb treba dodržiavať presnú hodnotu. Nesprávna tvrdosť vody pri množení spôsobuje nielen neplodnosť rýb, ale môže aj zlým spôsobom ovplyvniť vyliahnutie mladých rýb.

Uhlíková tvrdosť (KH) je stabilizátor vody. To znamená, že ak je uhlíková tvrdosť nízka, hodnoty ph môžu kolísať vo veľkých rozpätiach a to škodí rybám.

S dusičnanmi v akváriu bude voda produkovať kyselinu dusičnú a tým sa zníži pH, ak nie je dostatočná vyrovnávacia kapacita na neutralizáciu tohto efektu. Vo všeobecnosti je akceptovateľné, ak KH neklesne pod 4,5, lebo inak to spôsobí veľmi veľkú nestabilitu pH, pH klesá a môže to ohroziť zdravie rýb, obzvlášť tých, ktoré neznášajú kyslú vodu a buď sa im ich zdravotný stav zhorší, alebo dokonca môžu zomrieť.

To je ďalší dôvod prečo výmeny vody sú také potrebné v akvaristike. Znižovanie dusičnanov zabezpečí málo kyseliny dusičnej a pH je stabilné. Najlepšie je udržať tvrdosť na vyššej úrovni a snažiť mať čo najviac nitrifikačných baktérií v akváriu, kroté zabraňujú tomu, aby sa voda stala toxickou.

Najjednoduchšia definácia pre KH je tá, že je to koncentrácia bikarbonátových a karbonátových iónov vo vode. Karbonátové ióny sa budú snažiť naviazať na molekuly vodíka a čím viac sa budú viazať, tým vyššia hodnota pH bude v akváriu (voľné molekuly vodíka spôsobujú kysnutie vody). Výsledkom tejto reakcie je kyselina uhličitá (H2CO3), ktorý sa po čase rozloží na oxid uhličitý, ktorý vyprchá do atmosféry pri tom, ako ho bude kyslík tlačiť von z vody.

Ak GH/KH vody je príliš vysoké pre vaše ryby, existuje niekoľko spôsobov ako znížiť ich úroveň. V mojom akváriu používam RO (reverzná osmóza) vody, ktorá odstraňuje veľa uhličitanových iónov, ale aj iné minerály rozpustené vo vode a tak sa znižuje tvrdosť vody. Vedľajší efekt je, že pH sa stane viac kyslým, čo bolo celkom dobré, keď som mala akvárium s diskusmi. Tie majú rady pH iba okolo 6 až 6,5, ale teraz musím remineralizovať vodu, keďže mám morské akvárium a v takých akváriách musí byť pH nad 8,2.

Ak je KH príliš nízke, sóda bikarbóna môže byť použítá na zvýšenie uhličitanovej tvrdosti. Ale prírastok KH nemôže byť príliš rýchly a treba ju zvyšovať pomaly, aby si organizmy rýb pomaly zvykali. 5ml do 180 litrov zvýši KH z 0 na 4, čo je veľa. Preto ju pridávajte asi iba po štvrtinách do 180 litrov vody. Ale priebežne meriame hodnotu KH, ale aj pH, keby sa náhodou objavila nejaká nežiadaná reakcia.

Pridaním kyslíka do vody sa zníži aj množstvo CO2.

Na trhu sú aj všeliaké aditáva do vody, ktoré vyrovnávajú hodnoty chemizmu, ale treba pri nich dávať pozor, či nezvyšujú hodnoty fosfátov vo vode.

Ako vidíte, GH, KH a pH sú navzájom úzko prepojené a zabezpečujú stabilitu, tak potrebnú pre akvárium. Pokles jednej z nich ovplyvní aj ostatné. Moja najlepšia rada je, že ak kupujete ryby, vyberajte si ryby, ktorých potreby sa zhodujú s prostredím, ktoré už máte v akváriu a nie prispôsobovať vodu rybám. Zmenená voda bude mať vždy tendenciu vrátiť sa do pôvodného stavu po určitom čase.